สินค้าของเรา

ไวท์สตรอเบอรี่

รายละเอียด: ขนาดขวด 750 มิลลิลิตร (ml.)

ราคา : 250 บาท/ขวด

แยมสตรอเบอรี่

รายละเอียด:

ราคา : 50 บาท/กระปุก

ไวท์สตรอเบอรี่

รายละเอียด: มีปริมาณ 100 กรัม, 250 กรับ, กิโลกรับ

ราคา :

- 100 กรัม ราคา 50 บาท

- 250 กรัม ราคา 100 บาท

- 1 กิโลกรับ ราคา 450 บาท