โปรโมชั่น พันธุ์ 80

บริการส่งถึงบ้าน

- สั้งซื้อน้อยกว่า 10 ตะกร้า ราคา 1,290 บาท/ตะกร้า (รวมบริการส่งถึงบ้าน)

- สั่งซื้อ 10 ตะกร้า ขึ้นไป ซื้อในราคา 1,190 บาท/ตะกร้า (รวมบริการส่งถึงบ้าน)

- สั้งซื้อ 30 ตะกร้า ขึ้นไป ซื้อในราคา 1,100 บาท/ตะกร้า (รวมบริการส่งถึงบ้าน)


มารับที่ไร่

- ซื้อไม่เกิน 4,000 ต้น ราคา 5 บาท/ต้น

- ซื้อ 4,001 ต้นขึ้นไป ไม่เกิน 9,000 ต้น ราคา 4 บาท/ต้น

- ซื้อ 9,001 ต้นขึ้นไป ราคา 3 บาท/ต้น


โปรโมชั่นพิเศษ

- สั่งซื้อ 10,000 ต้น ราคา 4 บาท/ต้น (รวมค่าจัดส่งถึงบ้านโดยรถของทางไร่ 1 วันได้รับสินค้า)

- สั่งซื้อ 30,000 ต้น ราคา 3 บาท/ต้น (รวมค่าจัดส่งถึงบ้านโดยรถของทางไร่ 1 วันได้รับสินค้า)

หมายเหตุ :

- กำหนดการจอง จะต้องโอนเงิน 60% ของยอดรวมทั้งหมด

- สั่งซื้อต่ำกว่า 600 ต้น ต้องชำระเงินเต็มจำนวน

- มีคู่มือ การปลูก การดูแลรักษา พร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอด ติดต่อสอบถาม

สั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น พันธุ์ 88

บริการจัดส่งถึงบ้าน

- ราคาต้นกล้าละ 6 บาท

- สั้งซื้อ 1 ตะกร้า(150 ต้น) ราคา 1,490 บาท (รวมค่าจัดส่งถึงที่บ้าน)

- สั่งซื้อ 5,000 ต้นขึ้นไป ราคา 5 บาท/ต้น

- สั่งซื้อ 10,000 ต้นขึ้นไป ราคา 4 บาท/ต้น

หมายเหตุ :

- กำหนดการจอง จะต้องโอนเงิน 60% ของยอดรวมทั้งหมด

- สั่งซื้อต่ำกว่า 600 ต้น ต้องชำระเงินเต็มจำนวน

- มีคู่มือ การปลูก การดูแลรักษา พร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอด ติดต่อสอบถาม

สั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น พันธุ์ 90

บริการ

- ราคาต้นกล้าละ 6 บาท

- สั้งซื้อ 1 ตะกร้า(150 ต้น) ราคา 1,490 บาท (รวมค่าจัดส่งถึงที่บ้าน)

โปรโมรชั่นพิเศษ

- สั่งจอง 5,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นกล้าละ 5 บาท

- สั่งจอง 10,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นกล้าละ 4 บาท

หมายเหตุ :

- กำหนดการจอง จะต้องโอนเงิน 60% ของยอดรวมทั้งหมด

- สั่งซื้อต่ำกว่า 600 ต้น ต้องชำระเงินเต็มจำนวน

- มีคู่มือ การปลูก การดูแลรักษา พร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอด ติดต่อสอบถาม

สั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพเพิ่มเติม

บริการส่งถึงบ้าน Kerry (รูปแบบการจัดส่งต้นกล้าใหลสตรอเบอรี่ จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเคอลี่ จัดส่งทั่วไทย) ใบทะเบียนพาณิชย์

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ


มารับที่ไร่

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ

คลิก เพื่อดูรูปภาพ